8
تبليغات X
تور استانبول
فروش عمده پوشاک زنانه
طراحی سایت در اصفهان
شرکت ژئوتکنیک
درج آگهی
سررسید امین
خرید بک لینک
دکوراسیون داخلی
شما چت
طراحی برنامه اندروید در اصفهان
درب اتوماتیک
دوربین ثبت تخلف
تاريخ : 6 مهر 1396 | 14:42 | نویسنده : حمید | بازدید : 29
تخلفات مختلفی نظیر تخلف سرعت لحظه‌ای، تخلف سرعت میانگین، تخلف عبور از چراغ قرمز، تخلف پارک در محل غیر مجاز، تخلف سبقت غیر مجاز و ... وجود دارند، که به منظور ثبت هر تخلف سامانه استاندارد برای آن می‌بایست نصب گردد.
به عنوان مثال سامانه‌ای که تنها سرعت لحظه‌ای را ثبت می‌نماید، می‌بایست بتواند با خطای حداکثر 2% در تمامی شرایط جوی و تا سرعت 250 کیلومتر در ساعت را ثبت، عکس برداری یا فیلم برداری نماید. در حالی که به منظور ثبت سرعت میانگین این مسئله متفاوت می‌باشد.
پاره‌ای از تخلفات به صورت مقطعی اتفاق می‌افتند، نظیر سبقت غیر مجاز، و از آنجاییکه نمی‌توان تمامی یک مسیر طولانی را تحت پوشش دوربین قرار داد، بنابراین ثبت در حین تخلف با مشکلات خاصی مواجه می‌باشد.

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 6 مهر 1396 | 14:42 | نویسنده : حمید | بازدید : 29
تخلفات مختلفی نظیر تخلف سرعت لحظه‌ای، تخلف سرعت میانگین، تخلف عبور از چراغ قرمز، تخلف پارک در محل غیر مجاز، تخلف سبقت غیر مجاز و ... وجود دارند، که به منظور ثبت هر تخلف سامانه استاندارد برای آن می‌بایست نصب گردد.
به عنوان مثال سامانه‌ای که تنها سرعت لحظه‌ای را ثبت می‌نماید، می‌بایست بتواند با خطای حداکثر 2% در تمامی شرایط جوی و تا سرعت 250 کیلومتر در ساعت را ثبت، عکس برداری یا فیلم برداری نماید. در حالی که به منظور ثبت سرعت میانگین این مسئله متفاوت می‌باشد.
پاره‌ای از تخلفات به صورت مقطعی اتفاق می‌افتند، نظیر سبقت غیر مجاز، و از آنجاییکه نمی‌توان تمامی یک مسیر طولانی را تحت پوشش دوربین قرار داد، بنابراین ثبت در حین تخلف با مشکلات خاصی مواجه می‌باشد.

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 6 مهر 1396 | 14:42 | نویسنده : حمید | بازدید : 29
تخلفات مختلفی نظیر تخلف سرعت لحظه‌ای، تخلف سرعت میانگین، تخلف عبور از چراغ قرمز، تخلف پارک در محل غیر مجاز، تخلف سبقت غیر مجاز و ... وجود دارند، که به منظور ثبت هر تخلف سامانه استاندارد برای آن می‌بایست نصب گردد.
به عنوان مثال سامانه‌ای که تنها سرعت لحظه‌ای را ثبت می‌نماید، می‌بایست بتواند با خطای حداکثر 2% در تمامی شرایط جوی و تا سرعت 250 کیلومتر در ساعت را ثبت، عکس برداری یا فیلم برداری نماید. در حالی که به منظور ثبت سرعت میانگین این مسئله متفاوت می‌باشد.
پاره‌ای از تخلفات به صورت مقطعی اتفاق می‌افتند، نظیر سبقت غیر مجاز، و از آنجاییکه نمی‌توان تمامی یک مسیر طولانی را تحت پوشش دوربین قرار داد، بنابراین ثبت در حین تخلف با مشکلات خاصی مواجه می‌باشد.

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 6 مهر 1396 | 14:42 | نویسنده : حمید | بازدید : 29
تخلفات مختلفی نظیر تخلف سرعت لحظه‌ای، تخلف سرعت میانگین، تخلف عبور از چراغ قرمز، تخلف پارک در محل غیر مجاز، تخلف سبقت غیر مجاز و ... وجود دارند، که به منظور ثبت هر تخلف سامانه استاندارد برای آن می‌بایست نصب گردد.
به عنوان مثال سامانه‌ای که تنها سرعت لحظه‌ای را ثبت می‌نماید، می‌بایست بتواند با خطای حداکثر 2% در تمامی شرایط جوی و تا سرعت 250 کیلومتر در ساعت را ثبت، عکس برداری یا فیلم برداری نماید. در حالی که به منظور ثبت سرعت میانگین این مسئله متفاوت می‌باشد.
پاره‌ای از تخلفات به صورت مقطعی اتفاق می‌افتند، نظیر سبقت غیر مجاز، و از آنجاییکه نمی‌توان تمامی یک مسیر طولانی را تحت پوشش دوربین قرار داد، بنابراین ثبت در حین تخلف با مشکلات خاصی مواجه می‌باشد.

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 6 مهر 1396 | 14:42 | نویسنده : حمید | بازدید : 29
تخلفات مختلفی نظیر تخلف سرعت لحظه‌ای، تخلف سرعت میانگین، تخلف عبور از چراغ قرمز، تخلف پارک در محل غیر مجاز، تخلف سبقت غیر مجاز و ... وجود دارند، که به منظور ثبت هر تخلف سامانه استاندارد برای آن می‌بایست نصب گردد.
به عنوان مثال سامانه‌ای که تنها سرعت لحظه‌ای را ثبت می‌نماید، می‌بایست بتواند با خطای حداکثر 2% در تمامی شرایط جوی و تا سرعت 250 کیلومتر در ساعت را ثبت، عکس برداری یا فیلم برداری نماید. در حالی که به منظور ثبت سرعت میانگین این مسئله متفاوت می‌باشد.
پاره‌ای از تخلفات به صورت مقطعی اتفاق می‌افتند، نظیر سبقت غیر مجاز، و از آنجاییکه نمی‌توان تمامی یک مسیر طولانی را تحت پوشش دوربین قرار داد، بنابراین ثبت در حین تخلف با مشکلات خاصی مواجه می‌باشد.

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 6 مهر 1396 | 14:42 | نویسنده : حمید | بازدید : 29
تخلفات مختلفی نظیر تخلف سرعت لحظه‌ای، تخلف سرعت میانگین، تخلف عبور از چراغ قرمز، تخلف پارک در محل غیر مجاز، تخلف سبقت غیر مجاز و ... وجود دارند، که به منظور ثبت هر تخلف سامانه استاندارد برای آن می‌بایست نصب گردد.
به عنوان مثال سامانه‌ای که تنها سرعت لحظه‌ای را ثبت می‌نماید، می‌بایست بتواند با خطای حداکثر 2% در تمامی شرایط جوی و تا سرعت 250 کیلومتر در ساعت را ثبت، عکس برداری یا فیلم برداری نماید. در حالی که به منظور ثبت سرعت میانگین این مسئله متفاوت می‌باشد.
پاره‌ای از تخلفات به صورت مقطعی اتفاق می‌افتند، نظیر سبقت غیر مجاز، و از آنجاییکه نمی‌توان تمامی یک مسیر طولانی را تحت پوشش دوربین قرار داد، بنابراین ثبت در حین تخلف با مشکلات خاصی مواجه می‌باشد.

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 6 مهر 1396 | 14:42 | نویسنده : حمید | بازدید : 29
تخلفات مختلفی نظیر تخلف سرعت لحظه‌ای، تخلف سرعت میانگین، تخلف عبور از چراغ قرمز، تخلف پارک در محل غیر مجاز، تخلف سبقت غیر مجاز و ... وجود دارند، که به منظور ثبت هر تخلف سامانه استاندارد برای آن می‌بایست نصب گردد.
به عنوان مثال سامانه‌ای که تنها سرعت لحظه‌ای را ثبت می‌نماید، می‌بایست بتواند با خطای حداکثر 2% در تمامی شرایط جوی و تا سرعت 250 کیلومتر در ساعت را ثبت، عکس برداری یا فیلم برداری نماید. در حالی که به منظور ثبت سرعت میانگین این مسئله متفاوت می‌باشد.
پاره‌ای از تخلفات به صورت مقطعی اتفاق می‌افتند، نظیر سبقت غیر مجاز، و از آنجاییکه نمی‌توان تمامی یک مسیر طولانی را تحت پوشش دوربین قرار داد، بنابراین ثبت در حین تخلف با مشکلات خاصی مواجه می‌باشد.

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 6 مهر 1396 | 14:42 | نویسنده : حمید | بازدید : 29
تخلفات مختلفی نظیر تخلف سرعت لحظه‌ای، تخلف سرعت میانگین، تخلف عبور از چراغ قرمز، تخلف پارک در محل غیر مجاز، تخلف سبقت غیر مجاز و ... وجود دارند، که به منظور ثبت هر تخلف سامانه استاندارد برای آن می‌بایست نصب گردد.
به عنوان مثال سامانه‌ای که تنها سرعت لحظه‌ای را ثبت می‌نماید، می‌بایست بتواند با خطای حداکثر 2% در تمامی شرایط جوی و تا سرعت 250 کیلومتر در ساعت را ثبت، عکس برداری یا فیلم برداری نماید. در حالی که به منظور ثبت سرعت میانگین این مسئله متفاوت می‌باشد.
پاره‌ای از تخلفات به صورت مقطعی اتفاق می‌افتند، نظیر سبقت غیر مجاز، و از آنجاییکه نمی‌توان تمامی یک مسیر طولانی را تحت پوشش دوربین قرار داد، بنابراین ثبت در حین تخلف با مشکلات خاصی مواجه می‌باشد.

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
,

صفحه قبل 1 صفحه بعد